Acupunctuurpraktijk B Beks

 

Moderne en Klassieke acupunctuur     

Acupunctuur is een eeuwenoude kennis die zijn oorsprong in India heeft en welke door de Chinezen rond twee eeuwen voor onze jaartelling tot wetenschap is verheven en als zodanig nog steeds wordt beoefend. Het belangrijkste instrument van de acupuncturist is, naast zijn gedegen kennis, de acupunctuurnaald. Een ragdunne steriele naald (disposable, dus nooit besmettingsgevaar) wordt op nauwkeurig bepaalde plaatsen op het lichaam geprikt. De acupunctuurwetenschap heeft een duizendtal van deze punten in kaart gebracht waarmee een groot aantal klachten en kwalen zijn te verhelpen.

Indicaties

Belangrijkste voordelen

TCM